Zasady użytkowania i bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Ze względu na łatwopalną konstrukcję budynku każdy wynajmujący  bezwzględnie musi zapoznać się i ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W budynku, na podwórku i w całym otoczeniu jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu, rozpalania grilla oraz używania w jakiejkolwiek formie ognia!!!

Wewnątrz chałupy znajduje się oryginalna kuchnia węglowa ? nie jest ona podłączona do komina, nie wolno jej używać i rozpalać w niej ognia!!! 

Na podwórku znajduje się mała kolekcja oryginalnych narzędzi i maszyn rolniczych oraz stara studnia (zakryta pokrywą, prosimy jej nie otwierać!). Prosimy uważać na dzieci!

    W celu potwierdzenia zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa proszę skorzystać z poniższego formularza.

    "Zapoznałem się z zasadami użytkowania chałupy w Złakowie Kościelnym, i zobowiązuję się ich przestrzegać, a w szczególności zasad przeciwpożarowych."